Finanční podpora

Starší projekty

Financování starších projektů naleznete na samostatné podstránce.

Proč je finační podpora důležitá

Je prostředkem k zajištění chodu farnosti, jejího života a realizace projektů potřebných k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě tradiční podoby formou darů církvi v hotovosti a kostelních sbírek je možné podporu zaslat i bezhotovostně.

Na požádání (a po zaslání potřebných údajů) vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely odpočtu daně.

Projekty, které můžete v tomto roce podpořit

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 4444.

V roce 2021 proběhne 3. etapa oprav: cimbuří a helmice věže, fasáda průčelí.

 • Rozpočet pro 3. etapu: 901 514 Kč)
 • Získané dotace (k 1. 3. 2021): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 3. 2021): 63 200 Kč
 • Realizované práce: práce budou zahájeny po oteplení
Budova fary v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 5555.

V roce 2021 proběhne 3. etapa oprav fary: sokl, omítky, oplocení, zatravnění ploch aj.

 • Rozpočet pro 3. etapu: zpracovává se (odhad 800 000 Kč)
 • Získané dotace (k 1. 3. 2021): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 3. 2021): 16 220 Kč
 • Realizované práce: budou zahájeny po oteplení
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 3333.

V roce 2021 se plánuje jen běžná provozní údržba.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 50 000 Kč
 • Získané dotace (k 1. 3. 2021): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 3. 2021): 0 Kč
 • Vyfakturované práce (k 1. 3. 2021): 0 Kč
Pravidelné dary kuřimské farnosti

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 1111.

Ti, kteří chtějí farnosti pravidelně poskytovat finanční podporu (např. s periodou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), mohou ji věnovat na některý z výše uvedených projektů (v tom případě uvedou příslušný variabilní symbol daného účelu), nebo ji mohou poskytnout bez specifického určení na aktuální potřeby farnosti (v tom případě uvedou variabilní symbol 1111, nebo údaj „dar církvi“ v textovém poli).

Příspěvek do fondu PULS

Fond Puls Jedná se o příspěvek do fondu pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Dárci ze všech farností pravidelně nebo jednorázově přispívají do fondu PULS, založeného brněnským biskupstvím a svým darem se podílejí na zajištění mezd pro kněze a pastorační činnosti v diecézi. Více se dozvíte na oficiálních stránkách.