Finanční podpora - Starší projekty

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

V roce 2020 proběhla 2. etapa oprav: střecha nad lodí a fixace věžní helmice.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace: 806 000 Kč
 • Dary na opravu: 343 540 Kč
 • Realizované práce: 1 286 156,61 Kč (136 616,61 Kč doplaceno z kostelních sbírek)

Fotografie prací

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav: střecha nad presbytářem a statika obvodových zdí.

 • Rozpočet: 784 680 Kč
 • Získané dotace: 345 000 Kč
 • Dary na opravu: 197 258 Kč
 • Realizované práce: 543 287 Kč (1029 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Budova fary v Kuřimi

V roce 2020 proběhla 2. etapa oprav fary: fasáda ohradní zdi, dláždění vjezdu aj.

 • Rozpočet: 1 381 208 Kč
 • Získané dotace: 700 000 Kč
 • Dary na opravu: 419 200 Kč
 • Realizované práce: 1 028 879 Kč (90 321 Kč zůstává na dokončení dláždění)

Fotografie prací

V roce 2020 kromě oprav farního nádvoří probíhá na faře dvorní přístavba WC a přístřešku.

 • Rozpočet: 925 078 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Účelové dary: 550 000 Kč
 • Realizované práce: 507 428 Kč (42 572 Kč zůstává na pokračování prací)

Fotografie prací

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav nádvoří: statika ohradní zdi a vjezdu.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace: 500 000 Kč
 • Dary na opravu: 36 000 Kč
 • Náklady na realizované práce: 655 446 Kč (119 446 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

V roce 2020 proběhla jen běžná provozní údržba: čištění rýn a drobné vysprávky.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 25 000 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Dary na opravu: 17 900 Kč
 • Realizované práce: 14 278,42 Kč (4 721,58 Kč zůstává na další opravy)
Příspěvek do fondu PULS

Výše příspěvku pro každou farnost se stanovuje dle předpisů vydaných Biskupstvím brněnským a je v ní zohledněn počet návštěvníků bohoslužeb a ekonomická bilance farnosti.

Přehled plnění pro naši farnost
Rok Výměr příspěvku správcem fondu Dary donátorů Doplaceno z farních sbírek
2015 52 318 Kč 52 318 Kč
2016 69 160 Kč 69 160 Kč
2017 76 232 Kč 1 500 Kč 74 732 Kč
2018 74 076 Kč 19 390 Kč 54 686 Kč
2019 74 258 Kč 24 525 Kč 49 733 Kč
2020 127 293 Kč 37 680 Kč 89 613 Kč