Finanční podpora - Starší projekty

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

V roce 2022 fixovány nadokenní klenby, opraveny římsy a fasáda průčelí a presbytáře.

 • Rozpočet: 918 498 Kč
 • Získané dotace: 500 000 Kč
 • Dary na opravu: 292 000 Kč
 • Realizované práce: 769 330,55 Kč (22 669,45 Kč dáno na doplatek z loňska)

V roce 2021 proběhla 3. etapa oprav: cimbuří a helmice věže, fasáda průčelí.

 • Rozpočet pro 3. etapu: 901 514 Kč
 • Získané dotace: 596 000 Kč
 • Dary na opravu: 235 312 Kč
 • Realizované práce: 1 014 499,20 Kč (183 187,20 Kč doplaceno z prostředků farnosti) [překročení rozpočtu kvůli vícepracím – zvl. zlacení báně a vrcholového kříže]

V roce 2020 proběhla 2. etapa oprav: střecha nad lodí a fixace věžní helmice.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace: 806 000 Kč
 • Dary na opravu: 343 540 Kč
 • Realizované práce: 1 286 156,61 Kč (136 616,61 Kč doplaceno z kostelních sbírek)

Fotografie prací

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav: střecha nad presbytářem a statika obvodových zdí.

 • Rozpočet: 784 680 Kč
 • Získané dotace: 345 000 Kč
 • Dary na opravu: 197 258 Kč
 • Realizované práce: 543 287 Kč (1029 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Budova fary v Kuřimi

V roce 2022 se na farním dvoře pokračovalo v opravě dláždění (jihovýchodní část nádvoří), obnově plotů, bran a zastřešení, opravě přední místnosti (dílny) na palánku.

 • Rozpočet: 1 149 850 Kč
 • Získané dotace: 500 000 Kč
 • Dary na opravu: 307 400 Kč
 • Realizované práce: 915 201,23 Kč (107 801,23 Kč hrazeno z dřívějších darů [nestačilo se dokončit dláždění v severovýchodní části a finální úpravy nádvoří]

V roce 2021 proběhla 3. etapa oprav fary: sokl, dláždění nádvoří, zatravnění ploch aj.

 • Rozpočet pro 3. etapu: 994 860 Kč
 • Získané dotace: 350 000 Kč
 • Dary na opravu: 343 478 Kč
 • Realizované práce: 618 813,10 Kč (74 664,90 Kč zůstává na další opravy [nestačilo se dokončit dláždění a finální úpravy ploch, zvl. trávníků]

V roce 2020 proběhla 2. etapa oprav fary: fasáda ohradní zdi, dláždění vjezdu aj.

 • Rozpočet: 1 381 208 Kč
 • Získané dotace: 700 000 Kč
 • Dary na opravu: 419 200 Kč
 • Realizované práce: 1 028 879 Kč (90 321 Kč zůstává na dokončení dláždění)

Fotografie prací

V roce 2020 kromě oprav farního nádvoří probíhá na faře dvorní přístavba WC a přístřešku.

 • Rozpočet: 925 078 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Účelové dary: 550 000 Kč
 • Realizované práce: 507 428 Kč (42 572 Kč zůstává na pokračování prací)

Fotografie prací

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav nádvoří: statika ohradní zdi a vjezdu.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace: 500 000 Kč
 • Dary na opravu: 36 000 Kč
 • Náklady na realizované práce: 655 446 Kč (119 446 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

V roce 2022 prováděna běžná provozní údržba (zvl. hodiny, zvony, elektro).

 • Rozpočet (odhad nákladů): 70 000 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Dary na opravu: 15 000 Kč
 • Realizované práce: 30 750 Kč (15 750 Kč hrazeno z kostelních sbírek)

V roce 2021 se plánovala jen běžná provozní údržba.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 50 000 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Dary na opravu: 28 361 Kč
 • Vyfakturované práce: 18 148 Kč (10 213 Kč dáno na provozní náklady)

V roce 2020 proběhla jen běžná provozní údržba: čištění rýn a drobné vysprávky.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 25 000 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Dary na opravu: 17 900 Kč
 • Realizované práce: 14 278,42 Kč (4 721,58 Kč zůstává na další opravy)