Finanční podpora - Starší projekty

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

V roce 2020 proběhla 2. etapa oprav: střecha nad lodí a fixace věžní helmice.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace: 806 000 Kč
 • Dary na opravu: 343 540 Kč
 • Realizované práce: 1 286 156,61 Kč (136 616,61 Kč doplaceno z kostelních sbírek)

Fotografie prací

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav: střecha nad presbytářem a statika obvodových zdí.

 • Rozpočet: 784 680 Kč
 • Získané dotace: 345 000 Kč
 • Dary na opravu: 197 258 Kč
 • Realizované práce: 543 287 Kč (1029 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Budova fary v Kuřimi

V roce 2020 proběhla 2. etapa oprav fary: fasáda ohradní zdi, dláždění vjezdu aj.

 • Rozpočet: 1 381 208 Kč
 • Získané dotace: 700 000 Kč
 • Dary na opravu: 419 200 Kč
 • Realizované práce: 1 028 879 Kč (90 321 Kč zůstává na dokončení dláždění)

Fotografie prací

V roce 2020 kromě oprav farního nádvoří probíhá na faře dvorní přístavba WC a přístřešku.

 • Rozpočet: 925 078 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Účelové dary: 550 000 Kč
 • Realizované práce: 507 428 Kč (42 572 Kč zůstává na pokračování prací)

Fotografie prací

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav nádvoří: statika ohradní zdi a vjezdu.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace: 500 000 Kč
 • Dary na opravu: 36 000 Kč
 • Náklady na realizované práce: 655 446 Kč (119 446 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

V roce 2020 proběhla jen běžná provozní údržba: čištění rýn a drobné vysprávky.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 25 000 Kč
 • Získané dotace: 0 Kč
 • Dary na opravu: 17 900 Kč
 • Realizované práce: 14 278,42 Kč (4 721,58 Kč zůstává na další opravy)