Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021

ZŠ Tyršova
Třída Den Hodina Místo
1. Pondělí 13:15 - 13:45 Učebna 215 (budova Tyršova)
2. Pondělí 14:15 - 14:45 Učebna 202 (budova Komenského)
3. Středa 13:15 - 14:00 Učebna 202 (budova Komenského)
4 a 5. Pondělí 13:00 - 13:30 budova Tyršova
ZŠ Jungmannova
Třída Den Hodina Místo
1. - 5. Pátek 7:00 - 7:45 Jazyková učebna (vedle sborovny)
Moravské Knínice
Třída Den Hodina Místo
1. – 5. Pondělí od 14:00
Fara Kuřim
Třída Den Hodina Místo
6.–9. (všechny ZŠ) Středa 15:00 - 16:00 Farní klubovna
Pastorační asistentka

Hanka Prokopová
mob.: 736 529 285 (jen v naléhavých případech)
prokopovahanka@seznam.cz

Nepřítomnost

V případě nepřítomnosti v náboženství je nutné dítě omluvit. Podrobnosti o pravidlech nepovinných předmětů naleznete zde.

Omluvenky přijímá a další informace o výuce a přihlášky poskytne postorační asistentka.

Přihláška

Naleznete zde.