Aktuality

Mimořádné katecheze
Postní období

V postní době jsou pro děti každý týden připravovány příběhy a úkoly, podobně jako v době adventní a vánoční. Naleznete je na podstránce v odkazu níže.

Aktuální omezení
únor

Počty účastníků bohoslužeb jsou sanitárními opatřeními výrazně sníženy (v současnosti 10 % kapacity kostela). Bohoslužby v Kuřimi se mohou zúčastnit jen ti, kdo budou mít rezervaci místa v tabulce zveřejněné na internetu (pro Knínice je tabulka na dveřích kostela). Více v příloze.

Farní tábor 2021
14.8 - 21.8
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o dalším ročníku farního tábora, který proběhne v srpnu. Více v odkazu níže.
Farní kavárna
Neděle po druhé mši

Do odvolání zrušena.

Všechny vás zveme po druhé mši svaté na společné posezení a děti na hraní her do farní klubovny. Vice se dozvíte od Milana Císaře.

Zkoušky chrámového sboru
Pondělí v 19 hod.

Do odvolání se nekonají.

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary
Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Archiv aktualit