Výstava betlémů

Během doby adventní a vánoční proběhne v obou oratořích kuřimského kostela výstava bétlémů. Vystavované betlémy jsou zapůjčené z několika zdrojů. Hlavními majitelkami jsou paní Dana Minksová z Lelekovic a paní Jarmila Svobodová ze Sivic, která každý ročník u nás vystavovuje část svojí obrovské sbírky. Dále zde budou ke zhlédnutí betlémy od občanů Kuřimi a okolních obcí . Budou zde také betlémy od dětí z kuřimských základních a mateřských škol.

Pár slov o hlavních vystavujících

Paní Minksová si kdysi vyrobila svůj první korálkový betlém a manžel jí tehdy řekl, ať si k němu zkusí vyřezat koníka. A tak to zkusila ze stavebního polystyrenu. K práci jí stačil odlamovací nožík a modelářský skalpel. V té době měla ochrnutou polovinu obličeje – Bellova obrna lícního nervu - a nemohla malovat obrazy, ale vyřezávání to kupodivu nevadilo. Cítila, že to je správná cesta, jak projevit svou vděčnost a poděkování Bohu, protože zdraví se jí začalo navracet. Brala to jako výzvu a pokračovala ve vyrábění i po příchodu vlastního miminka. Když udělala pro syna model lelekovického kostela, přemluvili ji známí, aby uspořádala první výstavu v Lelekovicích a do kulis obecních dominant zasadila betlém. V roce 2021 ji poprosila kamarádka o vystavení betlému v kuřimském kostele, a tak přišel nápad udělat jako poděkování model tohoto kostela. A nyní se můžeme těšit, co nového z kuřimských dominant přibude.

Paní Svobodová je již od malička sběratelkou betlémů a nyní jich má doma několik stovek. V dětství byl u nás doma betlém důležitější než stromeček, s tatínkem jsme ho rádi stavěli. Ve dvanácti letech jsem si vystříhala svůj první, Alšův, pak další.... říká paní Svobodová. Zhruba od 500 kusů je přestala počítat. Betlémy si průběžně vyráběla, vystřihovala, dostávala jako dar od lidí nebo si je vozila z dovolených. Postupně betlémy vystřihovala i se svými dětmi a nyní už i s vnoučaty.

Kde výstavu najdete

Obě oratoře se nachází v 1. patře kostela a každá má samostatný vchod zvenku. Do jedné se jde vstupem do věže kostela a do druhé se vchází přes boční vchod do kostela.

Otevírací doba výstavy
Datum Rozmezí
Neděle 18.12. 10:30 - 11:30 hod
Sobota 24.12. * 13:00 - 15:00 hod
Pondělí 26.12.
10:30 - 11:30 hod
Neděle 1.1.
14:30 - 16:30 hod
Neděle 8.1.
10:30 - 11:30 hod

* Na výstavu navazuje v kostele v 15 hodin štědrovečerní divadlo o narození Ježíška za hudebního doprovodu kuřimské scholy.

Navštivte tuto výstavu a zpestřete si tak dobu adventní - dobu očekávání. Příjemně se tak naladíte na nadcházející Vánoce.

Fotografie z výstavy bétlémů 2021

Fotografie z výstavy bétlémů 2020

Z historie betlémů...

Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu kopce u vesničky Greccio. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí.

Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.