Výstava betlémů

Během doby adventní a vánoční proběhne v obou oratořích kuřimského kostela výstava bétlémů. Vystavované betlémy jsou zapůjčené z několika zdrojů. Hlavními majitelkami jsou paní Dana Minksová z Lelekovic a paní Jarmila Svobodová ze Sivic, která již u nás loni vystavovala malou část svojí obrovské sbírky. Dále zde budou ke zhlédnutí betlémy od občanů Kuřimi a okolních obcí.

Pár slov o hlavních vystavujících

Paní Minksová si kdysi vyrobila svůj první korálkový betlém a manžel jí tehdy řekl, ať si k němu zkusí vyřezat koníka. A tak to zkusila ze stavebního polystyrenu. K práci jí stačil odlamovací nožík a modelářský skalpel. V té době měla ochrnutou polovinu obličeje – Bellova obrna lícního nervu - a nemohla malovat obrazy, ale vyřezávání to kupodivu nevadilo. Cítila, že to je správná cesta, jak projevit svou vděčnost a poděkování Bohu, protože zdraví jí se začalo navracet. Brala to jako výzvu a pokračovala ve vyrábění i po příchodu vlastního miminka. Když udělala pro syna model kostela, přemluvili ji známí, aby uspořádala první výstavu v Lelekovicích, v jejichž kulisách je betlém zasazen. Letos ji poprosila kamarádka o vystavení betlémů v kuřimském kostele, a tak přišel nápad udělat jako poděkování model tohoto kostela.

Paní Svobodová je již od malička sběratelkou betlémů a nyní jich má doma několik stovek. Zhruba od 500 kusů je přestala počítat. Betlémy si průběžně vyráběla, vystřihovala, dostávala jako dar od lidí nebo si je vozila z dovolených. Postupně betlémy vystřihovala i se svými dětmi a nyní už i s vnoučaty.

Kde výstavu najdete

Obě oratoře se nachází v 1. patře kostela a každá má samostatný vchod zvenku. Do jedné se jde vstupem do věže kostela a do druhé se vchází přes boční vchod do kostela.

Otevírací doba výstavy je každou neděli po druhé mši od prosince do Tří králů, včetně Štědrého dne. Podrobněji pak na plakátu níže.

Výstava se řídí platnými protiepidemiologickými opatřeními.

Navštivte tuto výstavu a zpestřete si tak dobu adventní - dobu očekávání. Příjemně se tak naladíte na nadcházející Vánoce.

Fotografie z výstavy bétlémů 2020