Kronika - přehled událostí

13. - 18. Století
 • L. P. 1226 se připomíná první kostel v Kuřimi v románském slohu. Nechal jej postavit český král Přemysl Otakar I.
 • L. P. 1250 byl od násilníků odtržený kostel v Kuřimi znovu spojen s kostelem sv. Petra a Pavla v Brně markrabětem Moravským Přemyslem.
 • L. P. 1286 vznikla v Kuřimi samostatná farnost.
 • L. P. 1537 pohřben před hlavním oltářem Petr Nekeš z Landeku, syn majitele Kuřimského statku Sigmunda Nekeše.
 • L. P. 1648 byl kostel a fara vypleněny Švédy.
 • Památné sochy
  • L. P. 1680 sv. Florián
  • L. P. 1722 sv. Jan Nepomucký v Podhoří
 • L. P. 1766 - 1772 kostel v Kuřimi znovu vystavěn nákladem vlastního jmění a z odkazu kuřimského faráře P. Františka Adamce (+1765). Kostel je postaven ve slohu rokoko-renesančním. Byl postaven za faráře P. Jana Gandiniho a posvěcen 24. 10. 1772 děkanem brněnským P. Janem Brunnem. Vnitřní zařízení pořízeno za děkana kuřimského P. dr. Josefa Troppeho.
19 - 20. Století
 • L. P. 1874 Věžní hodiny zakoupeny ve Vídni.
 • L. P. 1889 13. 10 Kostel byl znovu konsekrován po generální opravě za děkana P. Františka Mlčocha dne brněnským biskupem dr. Bauerem.
 • L. P. 1893 byly pořízeny nové varhany (2 manuály a 11 rejstříků) od fy. Rieger z Krnova za 1800 zlatých.
 • L. P. 1843 byla věž kostela pokryta plechem za faráře P. Josefa Chalupy. Byly na ní 4 zvony z roku 1650 a 1673. Za I. světové války i přes své stáří byly tyto zrekvírovány.
 • L. P. 1928 byl pořízen nový zvon "Umíráček" (136 kg) a v roce 1930 za děkana P. Josefa Dvořáka byly pořízeny 2 zvony (735kg a 413 kg). Tyto zvony byly taktéž vzaty za II. světové války.
 • L. P. 1957 za P. Antonína Uhra administrátora v Kuřimi koupen zvon těžký 350 kg.
 • L. P. 1833 býval hřbitov do tohoto roku kolem kostela. V době Černého moru byli zemřelí pochování v místech Malé České (1829, 1832, 1855). Od tohoto roku již nový hřbitov.
Opravy kostela: generální L. P. 1888 a L. P. 1971 - 72
 • L. P. 1987 - 1988 fasáda věže
 • L. P. 1990 byla položena nová krytina na lodi kostela.
 • L. P. 1998 v srpnu proběhla unikátní výměna věžní kopule za pomoci těžkotonážního jeřábu a do nově zkonstruované věžní kopule byly instalovány elektronické věžní hodiny.
 • L. P. 1998-1999 statické zajištění kostela
 • L. P. 2000 nová fasáda
Různé
 • L. P. 2018 žehnání kaple svatého Dismase a pastorační místnosti ve Věznici Kuřim je zde.