Synoda 2021-2023

touto cestou si dovolujeme Vás oslovit a vyzvat k aktivní účasti na procesu Synody 2021-2023, kterou letos vyhlásil papež František.

V církvi často probíhají synody (např. o mládeži, rodině), avšak tato synoda je zvláštní a ojedinělá. Jejím cílem je, aby do ní byly zahrnuty hlasy všech...

Co to znamená?

Nejen hlasy věřících, navštěvující pravidelně mše svaté a žijící uprostřed církve a svátostí, ale i hlasy našich bližních, kteří žijí mimo církev, jsou pokřtění nechodí do kostela, lidé uprostřed světa, co k církvi mlčí, ale i ti, kteří ji hlasitě kritizují.

A to je velká výzva pro nás a naši aktivní možnost účasti na této cestě.

V materiálech Synody nás papež František vyzývá, abychom na této společné cestě spolu s ním uvažovali o tom, jak po této cestě jdeme, jak spolu s ostatními v církvi i mimo církev žijeme poslání, ke kterému nás Kristus poslal, co bychom mohli prohloubit, čemu se otevřít... A zároveň dodává, ŽE NEJSOU AŽ TAK DŮLEŽITÉ VÝSTUPY Z TÉTO CESTY (texty, názory, komentáře), DŮLEŽITÉ JE, CO PROŽIJEME A ZAKUSÍME.

Jak se zapojit?

V příloze mailu naleznete text s deseti tematickými okruhy, které jsou vodítkem k možnosti výběru tématu a jeho sdílení s ostatními. (Za tématickými okruhy je návrh jednoho z možných způsobů jak k tématům přistupovat). Máte-li zájem, nabízíme tři možnosti sdílení vybraného tématu v rámci naší farnosti:

  1. aktivní účastí ve skupince (max deset lidí) ( v tabulce níže uvedeného odkazu: viz 1 list v tabulce s názvem "účast ve skupince" níže sdělíte kontakt a vyberete až tři témata, které vás oslovili viz příloha mailu tematické okruhy)
  2. formou vlastních podnětů, textů (popis jakým způsobem se můžete zúčastnit viz níže uvedený odkaz: v tabulce druhý list "sdílení vlastních textů, podnětů")
  3. vytvořením vlastní skupinky s moderátorem (informace pro koordinátora) viz níže uvedený odkaz: viz 3 list v tabulce s názvem "založená skupina s moderátorem"

Prosím, zvolenou účast uveďte v tabulkách na tomto odkazu.

Další informace