Synoda 2021-2023

Informace

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

V naší farnosti se naše skupinka nerozešla s koncem diecézní synodní fáze. Scházíme se dál a pokračujeme v návrhu, přípravě a realizaci vizí, které jsme objevili. Máte-li zájem se přidat, stačí napsat na mail: jana.nem@email.cz

Finální výstupy diecézní synody - jednotlivá biskupství a arcibiskupství

Synoda pokračuje

Ve dnech 9. a 10. října zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Tento synodální proces vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.

V současnosti se nacházíme v závěru diecézní fáze Synody. Po schválení syntézy jednotlivých výstupů z dotazníků farností diecézním biskupem dojde k odeslání finálních verzí za diecézi Národnímu synodálnímu týmu. Dne 6. července 2021 se uskuteční presynodní setkání české katolické církve na Velehradě s prezentací a připomínkováním národní syntézy. Dojde k finální úpravě národní syntézy dle připomínek z presynodního setkání na Velehradě. Tato národní syntéza bude odeslána do 15. srpna 2022 na Generální sekretariát Synody biskupů. Poté bude vypracováno první Instrumentum laboris (tj. pracovní, předběžný dokument k diskuzi), který bude zveřejněn a rozeslán partikulárním církvím, tj. diecézím, potažmo farnostem, kde bude možnost tento provizorní pracovní dokument (v duchu duchovního rozlišování) připomínkovat. Na tuto událost navazuje kontinentální fáze, která je naplánována od září 2022 do března 2023, a jejím úkolem bude vést dialog o Instrumentum laboris. Synodální proces vyvrcholí v říjnu 2023 slavením shromáždění biskupů v Římě podle postupů stanovených v apoštolské konstituci Episcopalis Communio.