Mimořádné katecheze - Vánoční doba - Štědrý den

Milé děti, konečně jsme se dočkali. Stromeček svítí a do jesliček v Betlémě Marie položila děťátko. Malého Ježíška. K betlému přišlo mnoho lidí, aby se mu poklonili a předali své dary. pojďte si poslechnout příběh o ovečce, která si pro Ježíška také připravila krásný dárek.

Poslechni si příběh:

Ovečka darovala Ježíškovi vzácný dar. Byl její dar pro Ježíška užitečný? Čím?


Všimli jste si na první fotografii, kdo v dáli míří k Betlému, aby se Ježíškovi poklonil?

Správně, jsou to:

Ale ti mají před sebou ještě kousek cesty.

Zpět