Mimořádné katecheze - Svatý týden

Milé děti,

nadchází čas velikonoční, na který jsme se my křesťané těšili jako každý rok nejvíce. Velikonoce jsou totiž nejradostnější svátky, protože slavíme Vzkříšení Pána Ježíše. Slavíme radost z vědomí, že smrtí život nekončí a zároveň si připomínáme vděčnost Ježíši, který se za nás obětoval. Na umocnění naší radosti přichází s Velikonocemi letos zároveň také jaro. Příroda se probouzí a objevují se první jarní paprsky slunce, tráva se začíná zelenat, květy rozpukají v rozmanitých barvách a mláďátka slepiček, oveček a všech ostatních zvířátek teď budeme potkávat na každém kroku.

Květná neděle

Dnes na Květnou neděli se setkává doba postní s dobou velikonoční. Začíná tak Svatý týden, v němž se staly nejvýznamnější události, které si teď společně budeme připomínat a znovu je prožívat.

Příloha č. 1

Začněme poslechem příběhu o tom, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma:

Pro lepší představu si můžeš vybarvit obrázek jeruzalémských obyvatel vítajících Ježíše na oslíku a projít bludiště.

Příloha č. 2

Poslechněte si o tom, jak Ježíš vyhnal prodavače z chrámu.

Pondělí Svatého týdne

Zopakujme si, jaké je nejdůležitější přikázání.

Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne

Dozvíme se, jak byl Ježíš pomazán olejem.

Velikonoční triduum

Dny svatého týdne od večera Zeleného čtvrtku do neděle Zmrtvýchvstání se nazývá velikonoční triduum neboli doba tří dnů.

Každý z těchto dnů má svůj zvláštní význam a vlastní obřady.

Zelený čtvrtek

Ježíš slavil se svými učedníky poslední večeři. Posloužil učedníkům tím, že jim umyl nohy a po večeři vzal chléb, rozlámal jej a rozdal učedníkům. Pokaždé, když se to v kostele děje na jeho památku, věříme, že Ježíš je uprostřed nás.

I vy můžete na památku upéct třeba chléb, uvařit si špenát nebo polévku z medvědího česneku a přečíst si z Bible příběh o Poslední večeři. Napadne Vás, čím ještě byste si mohli připomenout události Zeleného čtvrtku?


Velký pátek

Ježíš šel křížovou cestu, byl přibit na kříž a zemřel. Jeho tělo položili do hrobu.

I vy si můžete projít křížovou cestu v kostele nebo v přírodě. Snažte se být celý den potichu a říkat si jen to nejnutnější. Velký pátek je postní den! Zvládneš nejíst sladkosti nebo si odepřít něco jiného, co máš rád/a?


Bílá sobota a Neděle zmrtvýchvstání

Ježíš vstal z mrtvých. V neděli ráno našly ženy prázdný hrob a vzkříšený Ježíš se pak ukázal, nejprve jim a pak svým učedníkům.

Příloha č. 3

Vyrobte si vlastní velikonoční svíci. Přečtěte si příběh z Bible o Ježíšově vzkříšení. Komu z Vás se nepodaří zajít do kostela v sobotu večer nebo v neděli ráno, podívejte se na přenos na TV Noe nebo jiných kanálech.

Holky si připraví nabarvená vajíčka a kluci upletou a nazdobí své pomlázky.

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Velikonoční pondělí je spíše dnem lidových než křesťanských zvyků. Pokud nebudete moct zajít na koledu ke svým kamarádům a známým, zkuste jim alespoň na dálku zatelefonovat nebo použít jednu z mnoha možností videohovoru. Vypravte se na procházku do rozkvetlé přírody. A nezapomeňte že Velikonoce trvají ještě 50 dnů, po které stále můžeme slavit. Milé děti, přejeme krásné prožití velikonočních svátků Vám všem a také Vašim rodinám a blízkým.

Materiály pro katechezi byly převzaty z webu KDC Brno a deti.vira.cz

Zpět