Mimořádné katecheze - Postní doba - 6. neděle

Milé děti,

dnes, na Květnou neděli, vás s končící postní dobou, naposledy vítáme ve ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA. Co nás čeká? Podíváme se na video, zopakujeme si, co všechno jsme se naučili, dokončíme stavbu domu a nakonec se můžete těšit na jedno překvapení.

Tak jdeme na to. Pamatujete si jaké byly na tento týden zadané úkoly? Magdalenka a Terezka Kvaltinovy je krásně nejen shrnuly, ale hlavně také bezvadně vypracovaly. Pojďme se na to společně podívat.

Vzpomenete si, proč jsme začali v postní době navštěvovat ŠKOLU SVATÉHO JOSEFA? Cílem bylo to, abychom tohoto světce více poznali a také se od něj něčemu naučili. Dovolte mi tedy, prosím, malé shrnutí.

Během uplynulých týdnů jsme zjistili, že svatý Josef byl manželem Panny Marie a pěstounem Ježíše. Víme, že byl hlavou, oporou a ochráncem celé Svaté rodiny. Bůh prostřednictvím anděla svěřoval svatému Josefovi velké a nelehké úkoly a ten je vždy s důvěrou plnil. Pochopili jsme, že Svatý Josef byl velmi skromným a pokorným člověkem, přestože byl vlastně velkým hrdinou. Povoláním byl svatý Josef tesař a svému řemeslu vyučoval také Ježíše. My také už něco víme o tesařském řemeslu. Naučili jsme se, že patron znamená ochránce a že svatý Josef je patronem všech tesařů, truhlářů, manželů, pannen i křesťanských rodin nebo vychovatelů. Pevnou oporou byl svatý Josef proto, protože sám svůj život postavil na tom nejlepším základu – na Bohu.

Ve škole svatého Josefa jsme se učili ale také sami o sobě a o našem okolí. Zjišťovali jsme, jaké povolání či řemeslo živilo naše předky, poznávali jsme nářadí a dílny, zkoumali dřevěné předměty doma, dřeviny v přírodě a vyráběli jsme ze dřeva. Slavili jsme svátek svatého Josefa , gratulovali našim známým Josefům a Pepíkům, ke svatému Josefovi jsme se modlili nakonec jsme hledali, zda se v Bibli mluví ještě o jiném Josefovi.

Když jsme se teď společně ohlédli, mylím, že jsme dokázali udělat kus práce. Co myslíte vy?

Víte, co ale v tom shrnutí chybělo? Správně, chyběla tam stavba našich domů. Ty se měnily a rostly s každou další hotovou prací a splněným úkolem. Možná jsme ve stavbě každý jinak daleko, ale to vlastně vůbec nevadí. Dnes máme všichni možnost stavbu dokončit. Můžete dovybarvovat, dostavět, dolepit, ....

A co dál? Dům si dozdobte. Do domečku můžete vložit citát z Bible, obrázek svatého Josefa, vaší rodiny, ......

Biblické citáty
  • „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“
  • „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás.“ Jan 13,34
  • „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
  • „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20
  • „Pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Jan 20,21
  • „Pokoj tomuto domu.“ Lk 10,5
Inspirace pro dozdobení

Ti z vás, kteří už do školy chodí, chodili nebo mají školou povinné sourozence, víte, že každá škola jednou skončí. Teď a tady končí taky naše škola. Nezbývá, než vám všem poděkovat za práci, snahu, úsilí a vytrvalost, pogratulovat k nově nabytým vědomostem, dovednostem a možná i získaným milostem a předat vysvědčení.

Vysvědčení

TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTĚ

Zpět