Mimořádné katecheze - Postní doba - 5. neděle

Milé děti,

vítáme vás ve ŠKOLE SVATÉHO JOSEFA. Minulý týden jsme si zopakovali co všechno už jsme se stihli naučit. Pamatujete? Nebylo toho vůbec málo. Opakovali jsme, koukli jsme k Madlence a Matýskovi Čvandovým, do rodiny Jelínkových a navrch jsme dostali další hromadu úkolů.

Tento týden jsme měli zjistit, kdy má svatý Josef svátek. Měli jsme popřát některému Josefovi, kterého známe a pomodlit se za něj a za všechny živé i zemřelé Josefy. Kromě oslav svátku svatého Josefa jsme se mohli pokusit převyprávět příběh svatého Josefa a popřemýšlet o tom jestli a proč je svatý Josef hrdinou.

Zadaných úkolů bylo hodně. Rádi bychom vás teď pozvali, ke shlédnutí videa, které pro nás připravila rodina Ryšavých. Pojďme se tedy společně podívat, jak pro nás namalovali a převyprávěli příběh svatého Josefa.

V příběhu jsme viděli, jak svatý Josef dokázal plnit úkoly, které od Boha dostával. Byly to úkoly velké a nesnadné. Poslechnout Boží vůli, kterou mu zjevil anděl, často znamenalo rychle opustit všechno, co znal a vydat se do neznáma. Ukazuje nám to, že svatý Josef Bohu věřil a na Boha spoléhal.

Každý z nás jistě zná nějakého hrdinu. Hrdinou bychom nazvali člověka, který je jiný, než ostatní. Má zvláštní schopnosti, zvláštní poslání. A co svatý Josef? Úspěšně plnil těžké úkoly, ochraňoval ostatní, měl správný úsudek a přitom netoužil po slávě a uznání. Nejsou to vlastnosti hrdiny? Co říkáte? Pojďme se podívat co nám k tomu poví Pavlík Röder.

Děkujeme Pavlíkovi i Ryšavým za krásná videa. Nesmíme ale zapomenout ještě na poslední část zadaných úkolů, která se týkala svátku svatého Josefa. Ten jsme slavili v pátek 19. března. Možná jste se ke svatému Josefovi srodiči pomodlili, možná jste dokonce potěšili nějakého známého Josefa, Pepu přáním k svátku a obdarovali jste jej třeba malým dárečkem, obrázkem nebo básničkou podle toho, co kdo umíte a máte rádi. Moc pěkný dárek pro všechny Josefy a Pepíky k svátku připravil Pavlík Röder. Mrkněte na to.


Domečky, které po vzoru svatého Josefa stavíme, postupně rostou a možná, že povyrostly také za minulý týden, splněním zadaných úkolů.

Úkoly pro tento týden
  1. Najděte a pomodlete se modlitbu (nebo písničku) ke svatému Josefovi.
  2. Zamyslete se. Znáte z Bible jiného Josefa?
  3. Svatý Josef uměl mnoho věcí vyrobil. Zkuste sami vyrobit nějakou jarní ozdobu nebo dárek ze dřeva (větvičky, párátka, kolíčky, dřívka od nanuků, .....)
Další aktivity
Kvíz : Na fotografii vidíte svatého Josefa. Poznáte, co má v ruce a proč?

Omalovánka

Zpět