Mimořádné katecheze - Postní doba - 1. neděle

Milé děti,

tento týden, na popeleční středu, jsme společně vstoupili do postní doby. Postní doba trvá 40 dní a je určena k tomu, abychom si uklidili ve svých srdcích a abychom se učili více naslouchat tomu, co nám Pán Bůh chce říct, co nás chce naučit.

Když se řekne půst, možná vás napadne méně jíst. To ale zdaleka nemusí být všechno. Postit se může znamenat také odříct si něco, co mám rád. Hrát méně na počítači, odložit telefon, tablet, méně koukat na televizi.

Postní doba ale nemůže být pouze o zákazech a omezeních. V některých činnostech bychom měli, právě naopak, pořádně zabrat. Můžeme více snažit dělat dobré skutky. Rozhlédněte se kolem sebe. Mockrát za den uvidíte příležitost, jak někomu pomoci. Rodičům, sourozencům, spolužákům. Někdy je pomocí i úsměv a milé slovo. Další způsob, jak prožívat půst je snaha více se s ostatními dělit. O sladkosti, hračky ale i o vlastní radost a nebo o dobrou radu.

V postní době se můžeme také snažit být více s Pánem Ježíšem. Více se modlit a číst Boží slovo v Bibli. Můžeme se také učit a poznávat nové věci, které nám budou pomáhat a ukazovat správnou cestu za Ježíšem. Takovou cestu nám mohou svým životem ukazovat svatí.

Pokud máte zájem jít touto cestou a poznat světce, který nám může být velkým vzorem,
dejte se spolu s námi

Do školy sv. Josefa

Proč právě sv. Josef?

Svatého Josefa vybral papež František a věnuje mu celý rok 2021. Svatý otec si přeje, abychom tohoto světce lépe poznávali, abychom se od něj učili a nechali vést v každodenních situacích.

Jako učni u svého mistra se budeme také my učit u sv. Josefa jeho přístupu k lidem, k práci, životu a také jeho oddanosti Bohu. Pokusíme se také společně „budovat dřevěný dům.“ Dům pro nás, pro rodinu, farnost či celé město.

U domu jsou důležité pevné základy

Svatý Josef byl manželem Panny Marie a pěstounem Ježíše. Byl pevnou oporou a ochráncem Svaté Rodiny. Pevnou oporou mohl své rodině být proto, protože svůj život sám postavil na tom nejlepším základu – na Bohu. Sloužil Bohu věrně celý svůj život. Proto mu také Bůh svěřil výchovu svého syna Ježíše. Také Ježíš sám je pevný jako skála, když na poušti nepodléhá pokušení a zůstává věrný svému poslání. Ježíš je skála, na které my všichni můžeme stavět. Na něm můžeme stavět "domy" svých životů.

Stavba domu

Jak už víte, budete stavět dům. Vaše stavba poroste podle toho, jak se vám podaří plnit zadané úkoly. Nové úkoly naleznete každou neděli na těchto stránkách a za každý splněný úkol se ve stavbě posunete o kousek dál. Úkoly nás budou seznamovat se svatým Josefem, budou obracet naši pozornost k nejbližším, k Pánu Bohu, do našich srdcí, ale také nás naučí novým praktickým dovednostem.

Domečky můžete stavět dle předloh, které najdete níže. Pokud budete mít chuť postit se do jiné stavby, směle do toho. Jen nezapomeňte, že dům musí růst postupně :D

Inspirace pro tvorbu domů

Dům s postupným vybarvováním (po splnění úkolu vymalujete jeden trám), nalepíte dřívko od nanuku, ...). Pod fotografie naleznete k vytištění a vybarvení obrys domu s pevnými kamennými základy.

Zobrazit v pdf - OBRYS DOMU K VYTIŠTĚNÍ

Dům s přibývajícími kolíčkovými trámy. Po splnění úkolu přidáte nový trám.

Úkoly pro tento týden
  1. Zjistěte, jaké povolání vykonával svatý Josef a co toto povolání obnášelo.
  2. Jeho zadání (i odpověď na 1. úkol) najdete v této nahrávce:

Další aktivity
Zpět