vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 15.7.2018 do 22.7.2018 v obvyklou dobu. V úterý je pohřeb pana Ladislava Hrnčíře v 15.00. V neděli v 10.30 je mše v Jinačovicích. Podrobnosti jsou ZDE.

Příští víkend jsou v Kuřimi Babské hody. Požehnání hodům bude uděleno v sobotu ve 14.30 hod. Pak půjde krojovaný průvod obcí. V neděli při hodové mši sv. v 8 hod bude zpívat náš chrámový sbor.


Poutní mše sv. v Jinačovicích bude příští neděli v sále obecního úřadu Jinačovice v 10.30 hod. Srdečně zveme také na odpoledne na Den obce Jinačovice.

Upozorňujeme, že v červenci a srpnu je v Kuřimi nedělní mše sv. jen v 8 hod. Nedělní mše sv. v Moravských Knínicích zůstává beze změny v 11 hod.

Aktuální oznámení

Setkávání mladších děti na faře.

Zveme mladší děti na pravidelná setkávání na faře. Setkávat se budeme každý pátek od 15.30 h. Společně si zazpíváme, zahrajeme hry a pomodlíme. První setkání proběhne v pátek 7. 4. 2017 a skončí 16.30 hodin. Bližší informace u paní Kvaltinové a Drahovské.

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky. Termín první letošní zkoušky je 22.ledna.

Rekonstrukce fary

Fara prochází rekonstrukcí. Náklady budou ve statisících korun. Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel.

Nenoste nepotřebné věci do kostela

Kostel je stánek Boží, nikoliv odkladiště pro nepotřebné věci v našich domácnostech např. domácí spotřebiče, přerostlé květiny, staré čísla církevních časopisů a mnoho a mnoho dalšího. Prosím nenoste tyto věci do kostela ani na faru!

Pravidelné aktivity ve farnosti

Kroužek etické a altruistické výchovy - Mateřské školky Kuřim

Upozorňujeme všechny rodiče dětí, které navštěvují kuřimské školky na možnost přihlášení dětí do tohoto kroužku.
Více informací ZDE.

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.