vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 14.10.2018 do 28.10.2018 v obvyklou dobu. Podrobnosti jsou ZDE.

Sbírka minulé neděle na opravu fary vynesla 11 775 Kč. Velmi děkujeme za vaše dary.

V úterý 23. října od 17 do 21 hod. proběhne na kuřimské faře první část kurzu o prevenci internetových závislostí. Jedná se o konkrétní pomoc rodičům dospívajících dětí. Zájemci se mohou přihlásit u Mirka Strašáka.

V sobotu 27. října v 16 hod. v předvečer stoletého výročí vzniku Československé republiky zasadíme u kuřimského kostela pamětní lípu. Na slavnostní akt naváže koncert komorního vokálního souboru Auris Brunensis. Srdečně zveme.
Plakát je ZDE.

Upozorňujeme, že ze soboty 27. října na neděli 28. října dochází ke změně času. Noc se nám prodlouží o hodinu.

Ve farnosti opět zahájíme přípravu k přijetí svátosti biřmování. Setkání budou probíhat o nedělích v odpoledních hodinách přibližně dvakrát měsíčně po dobu dvou let. K biřmování má přistoupit každý křesťan, a proto chci povzbudit vás, kdo jste starší 14 let a ještě jste biřmováni nebyli, abyste biřmování přijali. Poraďte se případně s panem farářem a přihlaste se prosím v sakristii.

Výuka náboženství ZDE.

Aktuální oznámení

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary

Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Pravidelné aktivity ve farnosti

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.