vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnostiů nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 23.10.2016 do 30.10.2016. je v obvyklou dobu.
Podrobnosti ZDE.

Pořad obřadů v Kuřimi a v Moravských Knínicích v období dušiček 1.11 a 2.11 je ZDE.


Datum Mše Kuřim Mše Mor.Knínice
1.11 7.00, 19.00 (zpověď 20.00 - 21.00)18.00 (zpověď 17.00).
2.118.00, 19.00 (zpověď 7.30, 20.00 - 21.00) 18.00


Příští neděli se mění čas z letního na zimní. To znamená, že budete stávat o hodinu později
Kdo byste měl zájem o přijetí svátosti biřmování, svátosti křesťanské dospělosti, hlaste se u otce Jaroslava.
2.11. v kostele v 8:30 pobožnost k sv. Janu Pavlu II.

Aktuální oznámení

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.

Zkoušky chrámového sboru

Od pondělí 12. září 2016 se opět konají zkoušky chrámového sboru. Budou probíhat ve farní klubovně vždy od 19 hodin. Je potřeba hodně silných mužských hlasů. Těšíme se na stávající, ale i na nové členy, kteří se k nám chtějí přidat.

Rekonstrukce fary

Fara prochází rekonstrukcí. Náklady budou ve statisících korun. Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel.

Nenoste nepotřebné věci do kostela

Kostel je stánek Boží, nikoliv odkladiště pro nepotřebné věci v našich domácnostech např. domácí spotřebiče, přerostlé květiny, staré čísla církevních časopisů a mnoho a mnoho dalšího. Prosím nenoste tyto věci do kostela ani na faru!

Pravidelné aktivity ve farnosti

Kroužek etické a altruistické výchovy - Mateřské školky Kuřim

Upozorňujeme všechny rodiče dětí, které navštěvují kuřimské školky na možnost přihlášení dětí do tohoto kroužku.
Více informací ZDE.

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 9.11.2009 10:00

Fotografie

Nové fotografie z farního dne ZDE.
Fotografie z dětské mše dne 6. 12. 2009 a další fotky z dění kuřimské farnosti naleznete také: http://fotogaleriefarnostkurim.rajce.idnes