Pravidelné katecheze pro děti

Krátké adventní příběhy

Zatím se nemůžeme ve větším počtu setkávat při slavení nedělních mší. Pokud ale také chcete s Marií a Josefem putovat z Nazareta do Betléma, budeme rádi, když se k nám připojíte.

Každou adventní neděli bude pro vás na těchto stránkách připravený nový příběh, ve kterém se posuneme vždy o kousek blíže k Betlému. Kromě povídání se můžete těšit také na jiná malá překvapení. Těšíme se na setkání Jana, Eva, Anička.

1. neděle adventní

Úkol pro tento týden: prohlédni si adventní kalendář. Můžeš si jej nechat vytisknout. Kalendář můžeš mít barevný, ale najdeš zde i verzi k vymalování. Podaří se ti během týdne splnit některý z úkolů, který je v kalendáři pro tebe připravený?

Poslechni si adventní příběh:

Zamyslete se nyní chvíli nad těmito otázkami

Milí rodičové a prarodičové a všichni ostatní, kteří máte při nedělní bohoslužbě vlastní děti nebo děti od sousedů, či úplně cizí vedle sebe v lavici, na klíně…

  • Jsou tam tyto ratolesti hodné?
  • Sedí v klidu, dávají pozor celou mši?
  • Nic je nedokáže rozptýlit?
  • Nezlobí a neposednost je jim cizí?
  • Neptají se: "Mami (taťko, babi, dědo), kdy už bude konec?"
  • Rozumí všemu, co se děje u oltáře během mše svaté?

Pokud jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli kladně, tak nezbývá než vám gratulovat k zázračnému dítěti. Vy ostatní, však nezoufejte a čtěte dál.

Od září roku 2007 probíhají nedělní mše v 9.30 s katechezí pro děti

Co to znamená? Po evangeliu děti odejdou společně s katechetkou do oratoře. Tady se snažíme dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Po přinesení darů k oltáři se vrátí zpět do lavic.

Věříme, že se nám podaří děti vést tak, aby jejich víra byla znamením ochoty, lásky, úcty a pomoci druhým a staly tak dobrým příkladem pro ostatní. Povzbudit je, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit.

Aby katecheze měly smysl, byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezích odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol…

Na všechny děti ve věku od tří let (i mladší, pokud přijdou v doprovodu rodiče) se těší katecheté.

Fotografie