Finanční podpora

Proč je finační podpora důležitá

Je prostředkem k zajištění chodu farnosti, jejího života a realizace projektů potřebných k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě tradiční podoby formou darů církvi v hotovosti a kostelních sbírek je možné podporu zaslat i bezhotovostně.

Na požádání (a po zaslání potřebných údajů) vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely odpočtu daně.

Projekty, které můžete v tomto roce podpořit

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 4444.

V roce 2020 probíhá 2. etapa oprav: střecha nad lodí a fixace helmice věže.

 • Rozpočet: 1 294 255 Kč
 • Získané dotace (k 1. 5. 2020): 500 000 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 5. 2020): 77 550 Kč
 • Realizované práce: přibližně 70 % plánovaného rozsahu

Fotografie prací

Budova fary v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 5555.

 1. V roce 2020 probíhá 2. etapa oprav nádvoří: finální podoba ohradní zdi a dláždění nádvoří.

  • Rozpočet: 1 381 208 Kč
  • Získané dotace (k 1. 5. 2020): 700 000 Kč
  • Dary na opravu (k 1. 5. 2020): 36 899 Kč
  • Realizované práce: přibližně 15 % plánovaného rozsahu

  Fotografie prací

 2. V roce 2020 kromě oprav farního nádvoří probíhá na faře dvorní přístavba WC.

  • Rozpočet: 925 078 Kč
  • Získané dotace (k 1. 5. 2020): – Kč
  • Realizované práce: přibližně 40 % plánovaného rozsahu

  Fotografie prací

Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 3333.

V roce 2020 se plánuje jen běžná provozní údržba.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 25 000 Kč
 • Získané dotace (k 1. 5. 2020): – Kč
 • Realizované práce: přibližně 20 % plánovaného rozsahu
Pravidelné dary kuřimské farnosti

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 1111.

Ti, kteří chtějí farnosti pravidelně poskytovat finanční podporu (např. s periodou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), mohou ji věnovat na některý z výše uvedených projektů (v tom případě uvedou příslušný variabilní symbol daného účelu), nebo ji mohou poskytnout bez specifického určení na aktuální potřeby farnosti (v tom případě uvedou variabilní symbol 1111, nebo údaj „dar církvi“ v textovém poli).

Příspěvek do fondu PULS

Jedná se o příspěvek do fondu pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Dárci ze všech farností pravidelně nebo jednorázově přispívají do fondu PULS, založeného brněnským biskupstvím a svým darem se podílejí na zajištění mezd pro kněze a pastorační činnosti v diecézi. Více se dozvíte na oficiálních stránkách.